Definition fra Psykoterapeutgruppen i Næstved

Psykoterapi
 
Psykoterapi er fællesbetegnelsen for en lang række metoder, der anvendes i terapeutisk arbejde i forbindelse med forskellige problemstillinger, der har sit udspring i psykologiske faktorer. De symptomer du oplever, kan f.eks. være:
  • Tristhed, angst, sorg og vrede.
  • Lavt selvværd
  • Depression
  • Jalousi
  • Stress
  • Forskellige psykosomatiske symptomer.
  • Problemer i parforhold og andre nære relationer
 
Eller – måske har du bare et ønske om at forstå dig selv bedre, og få større frihed til at udfolde dig mere i livet.
Målet med psykoterapien er at give dig indsigt, forståelse, og udvikling, således at du i større grad bliver i stand til at håndtere og rumme de følelser og symptomer, der har været årsag til ønsket om psykoterapeutisk hjælp. Dermed får du et større råderum i dit eget liv samt flere valg- og handlemuligheder.
 
Vores personlighed og vores måde at forholde os til andre mennesker på, udvikles i løbet af barndommen. Derfor vil mange af de psykologiske problemstillinger man oplever have deres udspring i tidlige barndoms-oplevelser, og de relationer du har haft til de personer, der har haft betydning for dig i din opvækst.
 
Gennem opvæksten udvikler vi alle forskellige former for tilpasnings-mekanismer (psykologiske forsvar), der gør det muligt for os at fungere under de opvækst vilkår vi møder. Tilpasnings-mekanismerne er værdifulde for at vi kan fungere og overleve som børn.
Når vi bliver voksne, kan vi let opleve, at de samme tilpasnings mekanismer, skaber problemer i relationer til andre mennesker, og forhindrer os i at leve livet som vi ønsker det. Dette er f.eks. det, der sker, når man vokser op i en dysfunktionel familie, hvor offer-krænker-frelser dynamikken (offer trekanten) udspiller sig igen og igen.
 
Andre gange opstår problemstillingerne senere i livet, når vi udsættes for traumatiske oplevelser, tab, stress eller depressioner, f.eks i forbindelse med tab af job, skilsmisser, vold etc.
 
Den psykodynamiske terapi
 
For at skabe dybe vedvarende forandringer, er man ofte nød til at kende til de behov, følelser og andre drivkræfter, der ligger til grund for ens nuværende mønstre.
 
Terapien er funderet i samtalen om de problemstillinger, du som klient vælger at bringe op. Det psykoterapeutiske arbejde handler blandt andet om at identificere og anerkende funktionen i dine forskellige tilpasningsmekanismer, finde ud af, hvornår de tager over, og på den baggrund give dig grundlaget for at slippe “autopiloten”, udvikle nye sider af dig selv, og få mere frihed til at leve livet, som du ønsker det.